Valgustusraie ja istutus

Valgustusraie:
Valgustusraie on metsamajandamisvõte, mille eesmärk on vähendada puude tihedust metsas, et võimaldada valitud puudel paremini kasvada. See aitab parandada metsa valgusrežiimi ja soodustab jämedama ja tervema puistu kujunemist. Valgustusraiet teostatakse tavaliselt noortes metsades, eemaldades nõrgemad ja haiged puud.

Istutus:
Istutus on metsauuendustöö, kus istutatakse uusi puid aladele, kus mets on raiutud või kahjustatud. Selle eesmärk on tagada metsa jätkusuutlikkus ja taastamine. Istutustööd viiakse läbi erinevate puuliikide seemikute abil, sõltuvalt kasvukohast ja metsamajandamise eesmärkidest.

Need teenused aitavad säilitada ja parandada metsa tervist ning produktiivsust.