Metsa hindamine ja metsakava koostamine

Metsa hindamine:
Metsa hindamine hõlmab metsa seisundi ja väärtuse analüüsi, sealhulgas puude liigi, vanuse, kõrguse, läbimõõdu, tervise ja tiheduse hindamist. Selle protsessi eesmärk on koguda täpset teavet metsaressursside kohta, et teha teadlikke metsamajandamisotsuseid.

Metsakava koostamine:
Metsakava on dokument, mis sisaldab põhjalikku ülevaadet metsa hetkeolukorrast ja kavandatud hooldus- ja majandustegevustest. See plaan sisaldab metsamajandamise eesmärke, soovitatavaid hooldus- ja raietöid, looduskaitsemeetmeid ja muid olulisi juhiseid metsa jätkusuutlikuks haldamiseks.

Need teenused tagavad metsaressursside efektiivse ja jätkusuutliku kasutamise.